สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,403 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,062 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 341 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,324,090 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย กำลังรักษา 141,642 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 189 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 13,920 ราย