เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว หัวข้อ “ความรู้กฎหมายเล็กๆน้อยๆ” ถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ 2 รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ความรู้กฎหมายเล็กๆน้อยๆ

1. กรณีรัฐมนตรีลาออก เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 170(2) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทันทีด้วยเหตุของการลาออกนั้นเอง ไม่จำเป็นต้องมีพระบรมราชโองการ มีแต่เพียงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สาธารณะได้รับทราบเท่านั้นก็เพียงพอ

2. กรณีนายกรัฐมนตรีไม่ประสงค์ให้รัฐมนตรีทำงานร่วมคณะต่อไป เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ กรณีเช่นนี้ต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พูดภาษาชาวบ้านเรื่องแรกคือลาออก เรื่องหลังคือไล่ออก อยู่ต่างมาตรากันครับ

ขอบคุณเพจ อ.Tongthong Chandransu