เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สรปุภาพรวมสถานการณ์โควิดในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 14,403 ราย, ยอดสะสมผู้ป่วย 1,352,953 ราย, รักษาตัวอยู่ในรพ. 40,494 ราย, ในรพ.สนาม 101,148 ราย, อาการหนัก 4,330 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 915 ราย, ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตมีจำนวน 13,920 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย

โควิดระบาด 5 คลัสเตอร์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 3,495 ราย 2.สมุทรปราการ 1,037 ราย 3.ชลบุรี 802 ราย 4.สมุทรสาคร 678 ราย 5.ราชบุรี 615 ราย 6.นนทบุรี 496 ราย 7.นราธิวาส 402 ราย 8.ปราจีนบุรี 399 ราย 9.ระยอง 393 ราย 10.สระบุรี 321 ราย

นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น พบคลัสเตอร์การติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมาโดยวันที่ 5 ก.ย. เป็นแคมป์ก่อสร้าง เขตบางพลัดและสะพานสูง, ในวันที่ 6 ก.ย. ขนส่งสินค้า เขตสะพานสูง, วันที่ 7 ก.ย. บริษัททำบ้านน็อกดาวน์ เขตทุ่งครุ, วันที่ 8 ก.ย. ตลาดบางเขน เขตจตุจักร ส่วนวันที่ 9 ก.ย. ยังไม่มีรายงานใหม่

ไทยฉีดวัคซีนอันดับ 2 อาเซียน

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า ส่วนยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-9 ก.ย.2564 มีจำนวน 38,873,359 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 26,631,261 ราย, เข็มที่ 2 จำนวน 11,630,996 ราย, เข็มที่ 3 จำนวน 611,102 ราย อย่างไรก็ตาม สำหรับการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ข้อมูลถึงวันที่ 8 ก.ย.2564 พบว่าประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนแล้ว 37,461,284 โด๊ส ซึ่งถือเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ตามหลังประเทศอินโดนีเซียที่ฉีดไปแล้ว 108,916,110 โด๊สแต่ถ้าเทียบจำนวนประชากร ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปเป็นอันดับ 5 รองลงมาจากสิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน และไทย

คนกรุงสวมแมสก์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในภาพรวมการติดเชื้อของทั้งประเทศสัปดาห์นี้ ยังไม่ดีขึ้นมาก สถานการณ์ทรงตัว อย่างไรก็ตาม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้รายงานการสำรวจการใส่หน้ากากอนามัยจากระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI MASK ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สำรวจรายสัปดาห์จาก 6,130 ตัวอย่าง ใน 29 เขต 31 จุด พบว่ามีประชาชนใส่หน้ากากถูกต้อง 99.72%, ใส่ไม่ถูกต้อง 0.26 เปอร์เซ็นต์, ไม่ใส่หน้ากาก 0.02% โดยทุกเขตใส่ถูกต้องเกือบ 100% มีเขตสัมพันธวงศ์และปทุมวัน ที่ไม่ถึง 99% โดยขอให้จังหวัดอื่นดู กทม.เป็นตัวอย่าง อยากให้พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นไปในอีก 76 จังหวัด.