พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จัดเสวนา “ฉันทลักษณ์บำบัด กำจัดโรคซึมเศร้า” โดยโครงการเสวนาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลต่อภาวะด้านจิตใจ มีแนวโน้มผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในพื้นที่การระบาดสีแดงและสีส้มมากขึ้น และจนถึงขณะนี้สถิติของผู้ที่อยู่ในภาวะความเครียดยังไม่มีทีท่าจะลดลง ดังนั้น วส.พุทธปัญญาฯ จึงต้องการให้ความรู้เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพของคนในสังคมไทยและช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ฉันทลักษณ์บำบัด กำจัดโรคซึมเศร้า ในวันเหงาของวัยเรียน” ในวันที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 13.00-15.00 น .โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เจ้าของหนังสือ “ฉันทลักษณ์บำบัด” ผู้เชี่ยวชาญด้านฉันทลักษณ์ หรือ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ในการรักษาโรค, ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท) นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาช่วยบำบัดอารมณ์มนุษย์, ปิยะธิดา ชุมไชโย ผู้ใช้พลังเสียงบำบัดโรค ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล ทั้งนี้ในการเสวนาจะให้คำตอบว่า ฉันทลักษณ์รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างไร ภาษามีอิทธิพลต่ออารมณ์ของวัยรุ่นจริงหรือไม่ การออกเสียงที่ถูกต้องรักษาโรคได้อย่างไร

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมออนไลน์ผ่านระบบ zoom และ Facebook Live วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี