เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “อีสปอร์ต” หรือ การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “กีฬาอาชีพ” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

  • สามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้
  • ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จาก “กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
  • ขอรับสวัสดิการ พัฒนานักกีฬา การเชิดชูเกียรตินักกีฬา และการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในระดับชาติและระดับโลก
  • ขอส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้-สามารถจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพปัจจุบัน

ซึ่งในประเทศไทยมี 13 กีฬาอาชีพกำหนดไว้คือ ฟุตบอล, กอล์ฟ, เจ็ตสกี, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, โบว์ลิ่ง, แข่งรถจักรยานยนต์, จักรยาน, แข่งรถรถยนต์, สนุกเกอร์, แบดมินตัน, เทนนิส และ บาสเกตบอล ซึ่ง อีสปอร์ต เป็นกีฬาล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาอาชีพ