เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับแจ้งจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติทุกแห่งทราบ เพราะขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกคือการให้ชาวต่างชาติเป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้จัดการหรือผู้อำนวยการ บางโรงเรียนถึงขั้นให้ชาวต่างชาติลงนามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนขอชี้แจงว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะผู้จัดการและผู้อำนวยการหรือตำแหน่งอื่นใดที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันต้องเป็นคนไทยเท่านั้น ขอให้โรงเรียนแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วย ส่วนประเด็นที่สองโรงเรียนนานาชาติบางแห่งไม่ได้จัดส่งประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ สช.รับทราบก่อน หรือบางโรงเรียนส่งมาและ สช.รับทราบแล้ว แต่ไม่ได้แสดงให้ผู้ปกครองเห็นได้ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการและแก้ไขปรับปรุงด้วย