เมื่อวันที่ 10 ก.ค. จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประกาศไม่รับเงินเดือนนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้นำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 โดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้รับอัตราเงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 125,590 บาท และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ อัตราเงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำแหน่ง 42,500 บาท รวม 115,920 บาท โดยมีข้อสังเกตในโซเชียล ว่าไม่รับเงินเดือน 3 เดือน แต่เงินในตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่างๆ ได้รับหรือไม่ นั้น

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา ที่นายกฯ ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันและที่พ้นไปแล้ว ไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน จะมีแค่เบี้ยประชุม เป็นรายครั้งที่เข้าร่วมการประชุม และคณะกรรมการแต่ละชุด ก็อาจจะมีเบี้ยประชุมที่ไม่เท่ากัน โดยนายกฯ จะเซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมทุกครั้ง แต่จะนำเงินที่ได้รับ ส่งกลับคืนทุกครั้ง นับตั้งแต่ที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้นำไปใช้จ่ายเรื่องอื่น เช่น ค่าอาหาร ชา กาแฟ สำหรับเลี้ยงในที่ประชุม หรือเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับแม่บ้าน