สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,126 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,022 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 104 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,047,272 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,748 ราย หายป่วยสะสม 1,945,127 ราย กำลังรักษา 83,093 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,498 ราย