สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,203 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,161 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 42 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,127,724 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,939 ราย หายป่วยสะสม 2,047,662 ราย กำลังรักษา 60,415 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 49 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,084 ราย