เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพารรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” ระบุว่า ผมยืนยันถึงเหตุผล ที่ผมเป็นห่วงเรื่องระบบเลือกตั้งบัตรสองใบ จะนำไปสู่ปัญหาประเทศที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จนนำไปสู่การรัฐประหาร และท้ายที่สุดปฏิรูปการเมือง แก้ไขบัตรเลือกตั้งเป็นบัตรใบเดียว

แต่ระบบบัตรใบเดียว เป็นระบบที่นายทุนพรรคการเมืองไม่ชอบ เพราะการใช้เงินลำบากกว่าบัตรสองใบ ไม่มีหลักประกันว่าจะได้เป็น ส.ส. จนนำไปสู่การแก้เป็นบัตรสองใบ ซึ่งมีหลักประกันดีกว่า เพราะใช้เงินง่ายกว่า

เป็นความเห็นพ้องทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งการเห็นพ้องร่วมกันแบบนี้ สะท้อนถึงการสมประโยชน์ของนักการเมือง แต่จะอันตรายต่อประเทศในอนาคต

ผมร้องศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องการลักไก่แก้บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบไปนั้น ล่าสุดศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้อง

โดยมีเหตุผลว่า ผมไม่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำใด เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่สิ่งที่ยังเป็นคำถามคาใจคือ ศาลรัฐธรรมนูญบอกผมไม่ถูกละเมิดสิทธิ แต่ทำไมนักข่าวแทบทุกคนจะถามว่า แก้เป็นบัตรสองใบพรรคเล็กเสียเปรียบ ผมคิดว่านี่แหละคือการละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะระบอบประชาธิปไตย ไม่ควรใช้เสียงข้างมาก เพื่อใช้สิทธิเอาเปรียบเสียงข้างน้อย
ผมถือว่านี่เป็นมุมเห็นต่างทางวิชาการ ที่เราสามารถถกแถลงกันได้ อย่างไรก็ตามผมยืนยัน

  1. เคารพคำตัดสินของศาล แม้จะมีมุมที่เห็นต่าง
  2. พรรคไทยภักดีพร้อมสู้ทุกกติกาและรูปแบบ
  3. การท้วงติงเรื่องนี้ เพราะเป็นห่วงประเทศ ผมสัมผัสได้ว่าระบบนี้ จะนำมาสู่วิกฤติของประเทศในอนาคต
  4. ผมหมดหน้าที่ในการท้วงติงแล้ว อนาคตถ้าเกิดปัญหา หรือวิกฤติใดๆ ช่วยจดชื่อคนที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ด้วยครับ เพราะคนไทยเราลืมง่าย