สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,686 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,500 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 186 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 154,065 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,445 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 103,515 ราย กำลังรักษา 83,459 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,377,500 ราย หายป่วยแล้ว 2,272,009 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,032 ราย