เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ “ติ๋ม ทีวีพูล” ผู้ก่อตั้งนิตยสารทีวีพูล ระบุว่า นายสมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง มีหนี้สินจากการไล่ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 300 ไร่ เพื่อปลูกยางพารา ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงไปตรวจสอบที่ดินตามที่อยู่ของนายสมปอง ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา ว่าเป็นอย่างไร พิกัดพื้นที่เป็นที่ดินของ ส.ป.ก.จริงหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ของ ส.ป.ก. และป่าไม้ คาบเกี่ยวกันอยู่ ทั้งนี้คาดว่าสัปดาห์หน้า คงจะทราบเรื่องทั้งหมด