เมื่อวันที่ 23 ก.ค. จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห 0312.3/ 218 จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย ต่อมา พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า

เพจทหารฯแฉของปลอม! หนังสือด่วนว่อนเน็ต ขอวัคซีน “โมเดอร์นา” ฉีดให้ทหาร-ครอบครัว

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที หนังสือราชการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันที่ 23 ก.ค.นี้ แล้วจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป

“ผบ.ทสส.” สั่งสอบด่วน หลุดว่อนเน็ตทหารทำหนังสือขอวัคซีน “โมเดอร์นา”

ขณะที่เพจ ทหารหลังกองพัน ได้ออกมาโพสต์ภาพเอกสารดังกล่าว พร้อมระบุ สรุปเอกสารปลอมนะครับ ดูง่ายๆเลย จากการที่หนังสือภายนอกของกองทัพไทยไปถึงหน่วยงานอื่น ผู้มีอำนาจลงนามต้องผู้บังคับหน่วยระดับเจ้ากรมขึ้นไปครับ ส่วนเอกสารนี่เป็นเพียงระดับผู้อำนวยการกองเซ็นเท่านั้น ด้วยความห่วงใยครับ

ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุด เพจทหารหลังกองพัน ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้ว หลังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก