จากกรณีที่มีรพ.เอกชน แห่งหนึ่งได้แจ้งคืนเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนบางส่วนไป เนื่องจากได้รับการจัดสรรมาน้อยกว่าที่มีการจอง โดยอ้างว่าเนื่องจากตอนแรกมียอดจองไป 9.2 ล้านโด๊ส แต่ทางองค์การเภสัชกรรม แจ้งว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนมาไตรมาส 4 ได้เพียง 4.9 ล้านโด๊ส โดยต้องแบ่งให้ทางสภากาชาดไป 1 ล้านโด๊ส เหลือ 3.9 ล้านโด๊ส มาแบ่งกันในรพเอกชน (277 รพ.) ทางสมาคมรพ.เอกชนจึงมีความจำเป็นที่ต้องตัดโควต้าของทุกรพ.ที่มียอดจองเกิน 10,000 โด๊ส จนล่าสุด สภากาชาดไทยไออกหนังาอชี้ แจงว่า เจรจาโดยตรงเพื่อซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโด๊ส ตั้งแต่ เม.ย. แต่สั่งซื้อรวมยอดองค์การเภสัชกรรม ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. สภากาชาดไทย ได้ออกเอกสารชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “The Thai Red Cross Society” ระบุข้อความ กรณีมีผู้เข้าใจว่า สภากาชาดไทยตัดยอดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโด๊ส จากจำนวนวัคซีน 5 โด๊ส ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้น สภากาชาด ขอยันยันตามหนังสือจากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส่งถึงประเทศไทย เรื่องการแจ้งยืนยันการจองวัคซีนของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย ลงวันที่ 18 ก.ค. 2464 ใจความระบุว่า

“ตามที่ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโด๊ส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทย สำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่า วัคซีน 1 ล้านโด๊ส ในปี 2564 นี้เป็นของสภากาชาดไทย”

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโด๊สของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโด๊ส