จากที่โลกออนไลน์แชร์ภาพการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มคนอื่นๆ จนมีการวิจารณ์กันเป็นวงกว้างว่าเป็น “ประเทศบุรีรัมย์” รวมไปถึงวิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ว่าเอาวัคซีนมากระจุกที่จังหวัดเดียว ภายหลังสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.บุรีรัมย์) ชี้แจงว่าเป็นตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และบริการด่านหน้า

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายธัชกรหัตถาธยากูล ผวจ.บุรีรัมย์ ได้ออกหนังสือรายงานการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยปรากฏข้อมูลตามสื่อโซเชี่ยลสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) กรณีว่ามีกระแสข่าวการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ให้กับเจ้าหน้าที่บริการด่านหน้าอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของหน่วยงานภาครัฐนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว