รู้กันหรือไม่ว่า? ในวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น “วันแห่งถุงเท้าทะบิ” (足袋の日, Tabi no Hi) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมถุงเท้าทะบิ เพื่อต้อนรับฤดูกาลที่เด็กๆ จะได้มีโอกาสสวมใส่กิโมโนและถุงเท้าทะบิในเทศกาล “Shichi-go-san” เป็นงานฉลองรับขวัญเด็กที่มีอายุ 7-5-3 ขวบของคนญี่ปุ่น ซึ่งจะตรงวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี

เพื่อขอพรให้เด็กๆ มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในอนาคต ที่กำหนดให้เป็นวันนี้ก็เพราะว่า วันที่ 8 เดือน 10 นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล เหมือนดังเช่นเสียงระฆัง 108 ครั้งที่ดังกังวานในวันปีใหม่ที่ช่วยชำระล้างจิตใจต้อนรับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนั่นเอง

สำหรับเทศกาล “ชิจิโกะซัง” หรือเทศกาล 7-5-3 (Shichi-go-san, 七五三) จะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเติบโตของเด็กหญิงและเด็กชาย ที่มีอายุครบ 7-5-3 ขวบ โดยในวันนั้นเด็กหญิงที่มีอายุครบ 7 ขวบ และ 3 ขวบ และเด็กชายที่มีอายุครบ 5 ขวบและ 3 ขวบจะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่เรียกว่า ชุด Heragi (晴れ着) เดินทางไปที่ศาลเจ้าชินโต ที่เป็นศาลเจ้าคุ้มครองประจำเมืองพร้อมกับครอบครัวเพื่อทำพิธี หรือจะไปนมัสการศาลเจ้าของเด็กที่เกิดใหม่ที่เรียกว่า Omiya-mairi (お宮参り) เพื่อทำการอธิฐานของพรให้เด็ก ๆ มีความสุข และเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในอนาคต

และนอกจากทำการอธิฐานของพรให้เด็ก ๆ แล้ว ทางครอบครัวจะถ่ายรูปของเด็ก ๆ บริเวณหน้าศาลเจ้า โดยจะให้เด็ก ๆ ถือ Chitose-ame (千歳飴) ที่เป็นลูกกวาดแท่นยาว ๆ สีแดงขาว ที่มีหมายถึง “ลูกกวาดอายุ 1,000 ปี” ตามความเชื่อที่ว่า หากเด็กได้กินลูกกวาดนี้จะมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาว

ในประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณมีอัตราการตายของเด็กเล็กค่อนข้างสูง คนเฒ่าคนแก่จึงถือว่าเด็กที่อายุไม่ถึง 7 ขวบยังถือว่าเป็นเด็กของพระเจ้า ส่วนเด็กที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงอายุ 7 ขวบนั้น จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกของสังคมญี่ปุ่น..

ขอบคุณภาพประกอบ : toyamacrafts, jatschool