สุริยคติกาล วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ค.ศ. 2021จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8  ค่ำ เดือน 8/8 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383อาทิตย์อุทัย เวลา 05.58 น. เที่ยงจริง เวลา 12.24 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.49 น. จันทร์ตก เวลา 00.32 น.

วันนี้ เวลา 00.00-23.30 น. ดาวจันทร์เสวยจิตรานักษัตรฤกษ์ที่14 ประกอบด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์หรือเวสิโยแห่งฤกษ์ เทศาตรี แปลว่า ข้ามถิ่น หมายถึงฤกษ์พ่อค้าข้ามถิ่น เวลา 23.31-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยสวาตินักษัตรฤกษ์ที่ 15 ประกอบด้วยเทวีแห่งฤกษ์ เทวี แปลว่า นางพญา หมายถึง สตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูง วันเสาร์-อุบาทว์ตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล  ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร (เหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ(ใต้) สีประจำวัน-สีดำ  สีสิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-สีเขียวสด  ราศีที่
ดาวศรีสถิต-ราศีกรกฎ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีมิถุน

เกิดวันนี้ เด็กชาย เด็ก ๆ เลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ฐานะการเงินดี เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไว ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ ความจำดี คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ กล้าหาญ เด็กหญิง เป็นคนมีเหตุผล ละเอียดลออ มัธยัสถ์ ต้องพึ่งตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ ชอบศึกษาเล่าเรียน เรียนดี มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ มีความรับผิดชอบสูง มีการศึกษาดี จะมีชื่อเสียง เป็นครูบาอาจารย์ ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว

เกิดวันอาทิตย์ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย เงินทองจะถูกใช้ไปเพื่อปรับปรุงกิจการงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี คนรักจะบึ้งตึงกันเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง  คนรักที่ทำผิดก็จะได้รับการให้อภัยกัน 

เกิดวันจันทร์ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล จะได้งานทำที่พึงพอใจ ควรอยู่อย่างสงบ รู้เท่าทันเหตุการณ์ จึงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เงินทองจะถูกใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว หากท่านมีความเพียรพยายาม สุขุมรอบคอบ ก็จะสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้  ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุน

เกิดวันอังคาร จะได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใด ๆ คนรักจะเชื่อฟังเป็นอย่างดี จะได้สิ่งของมีค่าจากเพศตรงข้าม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุตรบริวารทำให้ท่านชื่นใจ เป็นโอกาสดีที่ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน

เกิดวันพุธ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม ระวังคนรักจะเจ็บป่วยทำให้มีภาระต้องเอาใจใส่ดูแล คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง มีโอกาสได้ช่วยเหลือกัน  ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เพราะอาจทำให้เจ็บไข้ไม่สบายได้

เกิดวันพฤหัสบดี การแสดงความคิดเห็นควรรอบคอบเพราะจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ง่าย เงินทองที่ได้มามีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การเก็บออมยังคงทำได้น้อย เงินทองถูกนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก หากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจะได้รับการตอบสนองด้วยดี มีโชคด้านอาหารการกิน

เกิดวันศุกร์ ปัญหาทางการเงินสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก จะมีเงินทองผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ ถึงแม้ท่านจะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ มีเรื่องต้องช่วยเหลือ
บริวารคนรัก มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่เสมอ

เกิดวันเสาร์ จะเป็นที่ไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน จะมีความพึงพอใจในผลงานของตน จะได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า การรู้จักบริหารเงินทองด้วยตนเองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  ทำให้การเงินดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย แม้มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่เสมอ.