สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,838 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,915 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 923 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 707,69 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,108 ราย หายป่วยสะสม 489,586 ราย กำลังรักษา 213,444 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 212 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 6,066 ราย