สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,079 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,908 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 171 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,989,547 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,917 ราย หายป่วยสะสม 1,875,420 ราย กำลังรักษา 95,528 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 47 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,036 ราย