สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,186 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,107 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 79 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,543 ราย หายป่วยสะสม 238,701 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 343,352 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 98 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,032 ราย