สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 11 ม.ค. อินเดียประกาศให้บัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ (EGRs) เป็นหลักทรัพย์ และออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการซื้อขายบัตรดังกล่าว

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) เมื่อวันจันทร์ (10 ม.ค.) ระบุว่าบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทองคำตามมาตรฐานโดยพื้นฐานจะถูกออกเท่าทองคำที่มีอยู่จริง และสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดทองคำ

ธุรกรรมทั้งหมดประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ การแปลงทองคำจริงเป็นบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์ และการแปลงบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์เป็นทองคำจริง

คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ควบคุมตลาดทองคำแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงห้องนิรภัย การวิเคราะห์ คุณภาพทองคำ และมาตรฐานการส่งมอบ ส่วนตลาดหลักทรัพย์จะได้รับอนุญาตให้เปิดสัญญาที่มีหลากหลายสกุลเงินสำหรับการซื้อขายและการแปลงบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์เป็นทองคำ

คณะกรรมการฯ ยังอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการห้องนิรภัย ซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนและควบคุมโดยคณะกรรมการฯ โดยภาระหน้าที่ของผู้จัดการห้องนิรภัยประกอบด้วยการรับฝาก จัดเก็บ และรักษาทองคำ การสร้างและการถอนบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ อินเดียเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยอินเดียนำเข้าทองคำ 1,050 ตัน ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.87 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ที่นำเข้าทองคำ 430 ตัน มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.37 แสนล้านบาท)..

เครดิตภาพ : ซินหัว