เมื่อวันที่ 20 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ. พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 62.76, โดยมองว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้บ้าง ร้อยละ 63.21, วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้มีความเครียดในระดับมาก ร้อยละ 65.23, สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือ ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 89.90, ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา ร้อยละ 78.82

ผลสำรวจชี้ปชช.เชื่อ “บิ๊กตู่”ไม่มีแผนยุบสภา แต่วางแผนอยู่ยาวจนถึงปี66

จากข่าว “ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่” น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 59.88, หากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น ร้อยละ 52.19, วิกฤติเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรู้สึกเครียดมากขึ้น โดยพบมากในกลุ่มอายุ 30-39 ปี ที่มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40-49 ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นวัยทำงาน เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ก็เป็นเพียงการช่วยรักษาระดับการใช้จ่ายในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยิ่งไม่เชื่อมั่น และนำไปสู่ทางตันของรัฐบาลก็เป็นได้

พิษเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทุกระดับรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป จากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนคือประชาชนมีรายได้ลดลง แต่รายจ่ายคงตัว หรือมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดจนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ สิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างน้อยข้าวปลาอาหาร ต้องควบคุมราคาดูแลเรื่องสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มาตรการการแจกเงินคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เมื่อมีผู้ซื้อผู้ขายก็มีความต้องการสินค้า เกิดการขนส่ง มีการจ้างงานตามมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็ไม่พ้นที่ประชาชนต้องถูกเลิกจ้างงาน เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจผูกพันกับรัฐบาล หากไม่เร่งแก้ไข รัฐบาลเองจะอยู่ไม่ได้ในที่สุด