พบกับคอลัมน์ “สังคมภูมิภาค” ออนไลน์ทุกวันเสาร์ “เมธ บานเย็น” ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนล่าง มารับใช้ ผู้อ่านบนโลกออนไลน์ เช่นเดิม วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

@ เบิ่งอีสาน รอบสัปดาห์นี้…เตียมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนแห่เทียนที่งดงามยิ่งใหญ่ ตระการตา ประกอบแสง เสียง…และงานมหกรรมทุเรียนราคาถูก ที่ อุบลฯ ยโสธร…โคราช มอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ได้น้ำที่สะอาดไว้ดื่มไว้ใช้ ได้ตลอดไปในทุกฤดูกาล…ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ…อำนาจเจริญ ถอดบทเรียนคดีทุจริตสนามฟุตซอล ล้อมคอกป้องกัน ไม่ทนต่อการทุจริต เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น…บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน…อบจ.โคราช ยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 58 แห่ง พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน และ ฯลฯ

@ ไปที่ “งามล้ำเทียนพรรษาก้องโลก” จ.อุบลราชธานี…นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นั่น ลงมือแกะพิมพ์เทียน ติดต้นเทียนโชว์สื่อ และนักท่องเที่ยว ที่วัดศรีประดู่ เป็นการเชิญชวน โปรโมต “งานประเพณีแห่เทียนพรรษา” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนแห่เทียนที่งดงามตระการตา ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืนชมฟรี พร้อมชุดการแสดง “ลูกอีสาน” โดยการแสดงกำหนดขึ้น 2 คืน ในวันที่ 13 และ 14 ก.ค.65 ซึ่งทางจังหวัดฯได้เชิญชาวต่างชาติ จาก สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา ภูฏาน ญี่ปุ่น อินเดีย และผู้แทนจากองค์กรยูเนสโก เข้าร่วมชมงานเทียน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม” พร้อมร่วมใจแต่งชุดผ้าไทยร่วมงานในปีนี้ด้วย

@ ในขณะเดียวกันที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมสวนทุเรียนภูเขาไฟ ของ “นายสิน บัวลา” ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน บนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ปลูกทุเรียนประมาณ 400 ต้น ปี ซึ่งมีการจำหน่ายทางออนไลน์ ยอดจองจำนวนมาก และมีการนำผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด และผลไม้อื่นๆ ไปจำหน่ายโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งทางจังหวัด เตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้ ของ อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย และ อ.เมืองพร้อมสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ในวันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค. 2565 ที่จะถึงนี้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

@ ทางด้าน จ.ยโสธร… “นายปรีชา ไชยรักษ์” ประธาน สกต. จังหวัดยโสธร และ นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี ประธาน สกต. จังหวัดชุมพร เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า “ทุเรียน” จากเกษตรจังหวัดชุมพร จำนวน 3,200 กก. โดยจำหน่ายลูกขนาดไม่เกิน 2 กก. ราคา 100 บาท/กก. ลูกขนาด 2 กก. ขึ้นไป ราคา 130 บาท/กก. ณ บริเวณเวที OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (หน้าตลาดเขียว) ประชาชนสนใจร่วมอุดหนุนทุเรียนจากจังหวัดชุมพร ที่มีเป็นจำนวนมากได้ ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจรจาการค้าระหว่าง สกต.จังหวัดยโสธร และ สกต.จังหวัดชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าในอนาคต โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

@ ส่วนที่ จ.นครราชสีมา… “นายเทวัญ ลิปตพัลลภ” อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ส.จ.รัชฎา ใจกล้า ส.จ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.จ.สรรชัย กาญจนวัฒนา ร่วมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา และบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิการบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมโครงการนี้จำนวน 500 กว่าแห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชน ทำให้ประหยัดเงินกว่า 20,000 บาท ต่อปีต่อครัวเรือน เพื่อชุมชนได้น้ำที่สะอาดไว้ดื่มไว้ใช้ได้ตลอดไปในทุกฤดูกาล

@ ที่ จ.ศรีสะเกษ… “นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต” รอง ผวจ. พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีสหกรณ์เสนอขอกู้เงินทั้งหมด 4 แห่ง 4 สัญญา ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ยเคมี) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) และสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก (วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์) รวมวงเงินที่สหกรณ์เสนอขอกู้ จำนวน 8,892,000 บาท สำหรับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นกองทุนที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับสหกรณ์และสมาชิก ช่วยให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ที่สำคัญเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยให้ต้นทุนทางธุรกิจของสหกรณ์ลดลง เมื่อเทียบกับเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อถึงสิ้นปี

@ ทางด้าน จ.อำนาจเจริญ… “คดีสนามฟุตซอล” ทำให้ราชการครูถูกไล่ออกปลดออกหลายราย น่าเห็นใจครอบครัวครูที่เดือดร้อน จึงถือโอกาสล้อมคอกป้องกัน โดย “นายสุทธินาถ ทานนท์” รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ จึงจัดทำโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” และ “การกระทำที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน” ของฝ่ายนักการเมืองด้วย

@ ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ…นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมทีมกองช่างสุขาภิบาล และกองช่างดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกันแก้ไขท่อระบายทิ้งบริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาชัยภูมิ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อโรคต่างๆ และป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายในช่วงฤดูฝน โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมผู้บริหารสำนักงานเขต ให้การต้อนรับ

@ จ.สุรินทร์…นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รอง ผวจ. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้” กระตุ้นย้ำวินัยการปฏิบัติตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนน ในความรับผิดชอบ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้ามทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพิ่มการสังเกตการมองเห็น

@ ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์…บริเวณลำคลองทุ่งประเทียน้อย ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ “นายธัชกร หัตถาธยากูล” ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอชำนิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปล่อง, ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนเชิญพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มอบให้แก่ประชาชนจำนวน 1,470 ครัวเรือน เพื่อให้นำไปขยายพันธุ์ต่อ และไว้รับประทานในครัวเรือน ช่วยลดค่าครองชีพ

@ และที่ อบจ.นครราชสีมา…นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.จัดโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐานจนสามารถยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน

บรรยายภาพข่าวสังคม

จ.ยโสธร..นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงาน ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

จ.นครราชสีมา…มานพ เอื้อศิลามงคล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิมิต นำคณะที่ปรึกษาพิเศษเทศบาลเมืองเมืองปัก เข้าเยี่ยมชื่นชมยินดีกับนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองปัก ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล “ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564”

“ประเมธ เพราะพินิจ” หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคอีสานตอนล่าง รายงาน