รายงานข่าวแจ้งว่า ตามฎหมายจะห้ามบรรทุกเข้าพื้นที่113ตร.กม.ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งข้อบังคับเจ้าพนักงานทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุกระบุว่า ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถในถนนหรือทางทุกสายในเขตพื้นที่ภายในของถนนวงรอบพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร 113 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตำรวจจราจรเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้มีรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆจำนวนมากฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โดยนำรถมาวิ่งในเวลาที่ห้าม ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ตำรวจจราจรได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ดำเนินการกวดขันจับปรับตามกฎหมาย ซึ่งจะปรับได้ไม่เกิน 1,000บาท อย่างไรก็ตามรถบรรทุกดังกล่าว ที่ออกวิ่งบนท้องถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายก็จะสืงผลกระทบต่อสภาพปัญหาการจราจรเพิ่มมากขึ้น เพราะรถมีขนาดใหญ่ทำให้จอดกีดขวางการเดินรถคันอื่นๆ ดังนั้นขณะนี้ ตำรวจจราจรอยู่ระหว่างการจัดหาเทคโนโลยีด้านการจราจร เพื่อช่วยในการตรวจจับรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อติดตั้งในพื้นที่ที่มีรถบรรทุกเข้าวิ่งจำนวนมากอาทิ พื้นที่กรุงเทพชั้นใน และพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร คอนโดมิเนียม ซึ่งจะเร่งดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีตรวจจับรถ และเร่งทำการติดตั้งต่อไป