จากกรณีคำสั่งมหาเถรสมาคม (มส.) ที่แต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา โดย 1 ในนั้นมีพระเทพสารเมธี (เจ้าคุณบัวศรี) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนไหวมีมติคัดค้านทันที เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม และคำสั่งนี้ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการปกครองในพุทธศาสนา จนมีเคลื่อนไหวล่าหนึ่งแสนรายชื่อเพื่อถวายฎีกาคัดค้านคำสั่ง มส. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

หนึ่งแสนรายชื่อถวายฎีกา สวนมติ ‘มส.’ปลด ‘3 พระสังฆาธิการ’

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่วัดประชานิยม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พระชั้นผู้ใหญ่ระดับสังฆาธิการจากมหานิกาย และพระป่าจากหลายจังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และ ศรีสะเกษ กว่า 100 รูป เข้ามาขอกราบถวายกำลังใจต่อ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นครั้งแรกที่ พระเทพสารเมธี ปรากฏตัว โดยพิธีเกิดขึ้นอย่างเรียบง่าย จากนั้นก็เป็นการสวดถวายกำลังใจ ใช้เวลา 10 นาที ซึ่งระหว่างนั้นลูกศิษย์ผู้ติดตามพระป่าหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจ กับคำสั่งปลดของ มส. ด้วย

แห่ลงชื่อออนไลน์ค้านปลด ‘เจ้าคุณบัวศรี’ แฉมีโทรศัพท์อ้างพระชั้นผู้ใหญ่สั่งหยุดเคลื่อนไหว

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าหนึ่งแสนรายชื่อเพื่อถวายฎีกาคัดค้านคำสั่ง มส. นั้น มีรายงานว่า จำนวนพุทธศาสนิกชนลงชื่อเพื่อถวายฎีกา ยอดเพิ่มขึ้นเกือบ 50,000 คน จากจำนวนยอดออนไลน์และในสังคมออนไลน์ทั่วประเทศ

ปลดฟ้าผ่า! 3เจ้าคณะจังหวัด ‘พระเทพสารเมธี-พระธรรมรัตนาภรณ์-พระราชปริยัติสุนทร’

ขณะที่วัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน) บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อม น.ส.ภูรดา ศรีชญานันทน์ ผอ.มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ ได้เดินลงพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหว และร่วมหาแนวทางการต่อสู้ขอความเป็นธรรม กับพระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าอาวาสวัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน)

ด้าน ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอชี้แจงแทนชาวพุทธว่า มส. ปลดเจ้าคณะจังหวัดโดยไม่ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามกฎหมายต้องตั้งกรรมการสอบก่อน แต่ไม่ได้มีตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น ขั้นตอนการถอดถอนพระสังฆาธิการ กฎหมายสงฆ์ระบุเอาไว้ชัดเจน ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (2541) หมวด 4 ส่วนที่ 1 การละเมิดจริยา ข้อ 55 ซึ่งในกรณีเช่นนี้ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดรายงานโดยลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้ง เมื่อสอบสวนได้ความจริงตามรายงานแล้วให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ได้ ดังนั้น เจ้าคณะผู้ปกครองจะปลด ต้องตั้งกรรมการสอบให้แจ้งชัดเสียก่อนว่าผิดร้ายแรงอย่างไร

เมื่อ มส. มีอำนาจในการออกมติ แต่มติดังกล่าวนั้นไม่ได้ตั้งกรรมการสอบมาก่อน ก็เป็นการออกมติที่ข้ามขั้นตอนที่กฎหมาย มตินั้นจึงไม่มีผลบังคับใช้ และผู้ออกมติก็อาจมีความผิดได้ ส่วนกรณีของนครศรีธรรมราช ยิ่งชัดแจ้งมาก ไม่มีการถอด แต่ มส. มีมติตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ทับลงไปเลย แสดงว่าไม่มีตรวจสอบมาก่อน อย่างนี้จะเรียกว่า มส. ดำเนินการออกมติถูกต้องได้อย่างไร