เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ปิดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.4044 เสนา-ผักไห่ สายเก่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน หลังจากเกิดเหตุถนนลาดยางมะตอยเกิดการทรุดตัว 2 ช่วง ระยะทางประมาณ 100 เมตร ช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา โดยพบว่าเป็นถนนเลียบกับคันคลองชลประทานเจ้าเจ็ดบางยี่หน ซึ่งจุดที่ 1 ถนนทรุดมีรอยแยกเป็นทางยาว และเกิดการทุดตัวลงไปข้างทางในฝั่งที่เป็นทุ่งนา ลึกประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร จุดที่ 2 ห่างจากจุดแรก ประมาณ 100 เมตร ถนนมีรอยแยกและถนนทรุดตัวลึกประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 2 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา เร่งใช้รถแบ๊กโฮทำการปรับพื้นผิวถนนเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้ชั่วคราวคาดว่าในช่วงบ่ายจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ

เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุของการที่ถนนทรุดตัวเกิดจาก ระดับน้ำที่ท่วมในฝั่งทุ่งนาสูงกว่า 4 เมตร ลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับชั้นดินใต้พื้นผิวถนนในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นชั้นดินที่อ่อนทำให้เกิดการทรุดตัว เพราะก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้บริเวณเดียวกันเคยเกิดการทรุดตัวของถนนพังเสียหายมาแล้วเมื่อหลายปี แต่เป็นการทรุดตัวในฝั่งของคลอง โดยมีการตอกเข็มตลอดแนวมาแล้ว ทั้งนี้ทางแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา จะทำการสำรวจชั้นดินใต้ผิวถนนเพื่อการการแก้ไขป้องกันการทรุดตัวของถนนต่อไป.