เมื่อวันที่ 8 ก.ย. เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มตัวแทนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) หรือ ป.บัณฑิต ปี 2562 ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเรียกร้องขอให้มีการเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2564 ที่ให้ยกเลิกการทดสอบวิชาเอกก่อนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อไม่ทำให้กระทบสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้รับเรื่อง และรับฟังปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

ดร.ดิศกุล กล่าวภายหลังรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ป.บัณฑิต ปี 2562 ว่า หลังจากนี้จะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และคณะกรรมการคุรุสภาได้ทราบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาทบทวนมติที่ให้ยกเลิกการสอบวิชาเอกก่อนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการคุรุสภาได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ได้หารือร่วม 3 ฝ่ายจากนั้นให้นำเสนอบอร์ดคุรุสภา ดังนั้นอาจจะต้องรอว่าบอร์ดคุรุสภาจะตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวต่อไป.