ร้านขายยาออนไลน์ ‘From Mars’ สัญชาติอังกฤษ ซึ่งเน้นสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายได้จัดทำการสำรวจและจัดอันดับเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศชายโดยรวบรวมข้อมูลจากระบบของกูเกิลจาก 86 ประเทศ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงเรียงอันดับจากขนาดที่ยาวที่สุดไปถึงสั้นที่สุดจำนวน 86 อันดับด้วยกัน

จากผลการสำรวจและคำนวณค่าเฉลี่ย ปรากฏว่า ผู้ชายที่มีค่าเฉลี่ยความยาวของ ‘เจ้าโลก’ ในขณะแข็งตัวเต็มที่ที่ยาวที่สุด 5 อันดับแรกได้ ผู้ชายจากประเทศเอกวาดอร์ (6.93 นิ้ว), แคเมอรูน (6.56 นิ้ว), โบลิเวีย (6.5 นิ้ว), ซูดาน (6.48 นิ้ว) และ เฮติ (6.3 นิ้ว) ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และแอฟริกา มีเพียงเฮติ ที่อยู่ในเขตทวีปอเมริกาเหนือ

เมื่อมาถึงอันดับที่ 6-10 ปรากฏว่ามีอันดับที่ 7 ถึง 3 ประเทศ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความยาวของอวัยวะที่เท่ากัน การจัดอันดับจึงข้ามจากอันดับที่ 7 ไปเป็นอันดับที่ 10 ดังนี้คือ อันดับที่ 6 เซเนกัล (6.26 นิ้ว), อันดับที่ 7 มี 3 ประเทศคือ แกมเบีย คิวบา เนเธอร์แลนด์ (6.25 นิ้ว) และอันดับ 10 คือ แซมเบีย (6.21 นิ้ว)

สำหรับกลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือ และยุโรป นอกจาก เนเธอร์แลนด์ ที่อยู่อันดับ 7 แล้ว ก็มี ฝรั่งเศส ในอันดับที่ 11 (6.2 นิ้ว) แคนาดา อยู่ในอันดับที่ 12 (6.19 นิ้ว) อิตาลี อยู่ในอันดับที่ 15 (6.04 นิ้ว) สวีเดน อยู่ในอันดับที่ 24 (5.94 นิ้ว) ขณะที่ เยอรมนี อยู่ในอันดับที่ 39 (5.72 นิ้ว) เหนือกว่า ออสเตรเลีย ในอันดับที่ 43 สหรัฐ ในอันดับที่ 59 (5.35 นิ้ว) และ อังกฤษ ในอันดับที่ 66 (5.17 นิ้ว)

ส่วนอันดับของกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย เช่น อินเดีย อยู่ในอันดับที่ 56 (5.4 นิ้ว) ญี่ปุ่น ในอันดับที่ 61 (5.34 นิ้ว) เกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 65 (5.18 นิ้ว) จีน อยู่ในอันดับที่ 68 (5.15 นิ้ว) สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 77 (4.54 นิ้ว) และ ไทย อยู่ในอันดับที่ 80 (4.51 นิ้ว) โดยมีกัมพูชา อยู่อันดับท้ายสุดด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 นิ้ว 

เนวิน โคชลา เภสัชกร ซึ่งเป็นผู้พิจารณากรณีศึกษาครั้งนี้อธิบายว่า ขนาดของอวัยวะเพศของผู้ชายมักจะมีผลกระทบอย่างสูงต่อความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง และไม่ว่าใครจะมีขนาดของ ‘เจ้าโลก’ ใหญ่หรือเล็กก็มักจะเกิดความกังวลได้เสมอว่าอวัยวะของตัวเองนั้นมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอแล้วหรือยัง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในการศึกษาและจัดอันดับเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากผู้ที่รายงานเข้ามาโดยสมัครใจ จึงไม่เหมาะที่จะนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศของผู้ชายในแต่ละประเทศอย่างเป็นทางการ

แหล่งข่าว : Dailymail.co.uk

เครดิตภาพ : Getty Images, Frommars.com